WELKOM BIJ STUDIO DANKA HÜSKEN

Als Tekentaal deskundige in de psychosociale zorg werk ik met Tekentaal, Mandala & Numerologie om uw welzijn en dat van uw kind te bevorderen en uit te dagen!

We werken met jongeren, jong volwassenen en ouderen met allerlei klachten en problemen en bieden hulp door middel van Tekentaal, Mandala en Numerologie.

We zetten daarbij professionele hulp in bij het toepassen van kennis van de taal van tekens en beelden, zodat er zoveel mogelijk authenticiteit zichtbaar blijft en inzicht word verschaft in uw doen en laten.

SCHOONHEID VAN HET LEVEN EN DE NATUUR INSPIREERT

Al zolang als ik bezig ben met Mandalakunst, Tekentaal en Psychosociaal therapie in al haar vormen, is de verwondering over hoe de verschillende aspecten van het leven, de natuur en het menselijk handelen in elkaar grijpen, het grootst. Ik laat me er iedere keer weer door verrassen hoe goed het geheel der dingen – Al wat is – in staat is zelfregulerend en helend op te treden; zowel in de mens, dier, plant en mineralenrijk. Momenteel staan we voor een geheel nieuwe uitdaging: de veranderende wereld om ons heen te accepteren en ons voor te bereiden op een leven vanuit de bron van Liefde en Licht; vanuit  -ik ben- positie naar de -wij allen zijn- positie, waarin benadrukt wordt dat wij allen afstammen van de Bron van Liefde en Licht en goddelijke wezens zijn. 

HET HANDBOEK MANDALA

Het Handboek Mandala is mijn nieuwste boek, dat uit jarenlange ervaring ontstaan is en een bijdrage levert aan het creatieve scheppende proces van leerkrachten, docenten, therapeuten, psychologen, etc. Kortom aan professionals in de zorg en het onderwijs, die in verbinding met zichzelf, de aarde en het universum willen staan. Mensen, die werken vanuit het hart en het centrum van hun ziel. ​

OVER MIJ

Met mijn Mandalakunst begon ik in de jaren 80 van de vorige eeuw, Door omstandigheden die toe als zeer heftig en gevaarlijk golden (atoom vraagstuk), kozen mijn man en ik ervoor om in onze kunstzinnige expressie te gaan voor schoonheid en het goede in Al wat leeft.

Zo begon Hans met fotografie, schilderde ik bij Jan Sierhuis en consorten en verzamelden we edelstenen. Later zou blijken hoe prima dat bij elkaar paste en hoeveel (jonge) mensen we daarmee konden bereiken en een hart onder de riem steken. 

Toen ik ook nog vanuit mijn onderwijskant koos voor magnetiseren en de opleiding Genezend Tekenen in Zutphen en Hans voor Kinesologie, was het plaatje compleet; sindsdien is dit de weg die wij gedurende 30 jaar bewandeld hebben. Na Hans overlijden ben ik mijn eigen weg gegaan op dit pad en heb mij verder als psychosociaal therapeut ontwikkeld, daarbij steeds gebruik makend van mandalatekenen en Tekentaal. Als auteurs van meerdere boeken droegen Hans en ik ons steentje bij aan de samenleving en het scheppen van een betere wereld. Hij met prachtige foto’s en ik met mijn mandala’s.

Maak kennis met mijn tekeningen/schilderijen en zijn foto's

In dit portfolio zie je enkele van mijn werken (Danka Hüsken)en enkele foto’s van Hans (Hans Hüsken). 

Eitempera - De feniks uit de as herrezen
Zijdeschildering - De Levensboom
Tekeningen - Huwelijksmandala - Wit op zwart en dan met kleur

Foto’s van Hans Hüsken – Serie Edelstenen en Bloemen